DB66: Mijn Den Bosch

Elke eerste vrijdag van de maand komt D66 ’s-Hertogenbosch bij elkaar voor een borrel met een stuk politieke inhoud. Vrijdag 7 november was de borrel in het Groote Genoegen om te praten over Mijn Den Bosch. Een mooi initiatief om van onderaf het gesprek over onze toekomst te voeren.

 

Het gesprek aangaan over het beeld van de stad nu en de toekomst van onze gemeente, dat is het doel van Mijn Den Bosch. Met je breiclub, voetbalvereniging, muziekorkest of zoals in ons geval politieke vereniging.

Er ontstond een levendig debat over de waarden die we belangrijk vinden voor ’s-Hertogenbosch: opener of juist niet? Gedurfder of behouden wat je bent? Focus op de binnenstad of juist de wijken? En welke grenzen en scheidslijnen kennen wij in onze gemeente? Tussen inkomensgroepen? Tussen binnenstad en buitenwijken?
Deze avond is op meerdere fronten mooi: een gezellig samenzijn van onze vereniging, samen dromen over de toekomst en een mooie opstap naar ons verkiezingsprogramma!

De volgende maanden ook een inspirerende borrel meemaken en kennismaken met ons? Noteer 1 december en 6 januari in uw agenda. Locaties volgen op onze website of meld u aan via een Facebook-event!

Ik ben kandidaat-voorzitter van D66 ‘s-Hertogenbosch #D66

Afgelopen week heb ik mij gekandideerd voor het voorzitterschap van D66 ‘s-Hertogenbosch. De afgelopen zes jaar heeft D66 zich in Den Bosch, Rosmalen, Empel, Engelen, Bokhoven en inmiddels ook Nuland, Vinkel en alle andere kernen ingezet voor onderwijs, duurzaamheid, transparantie en een sterke economie. En met het huidige college werkt D66 met Erik Logister als wethouder en de vijf raadsleden keihard verder aan onze ambities voor ‘s-Hertogenbosch.

Maar een fractie en wethouder kan niet zonder vereniging, zonder sterke afdeling. Met een groei van 60 naar 250 leden, van 2 actieve bestuursleden naar meer dan 60 actieve leden op diverse gebieden heeft D66 een sterke positie in ‘s-Hertogenbosch. Maar we moeten de volgende stap gaan zetten en daar wil ik graag met de leden van D66 aan gaan werken de komende drie jaar. Vandaar dat ik mij heb gekandideerd: mijn ervaring, ideeën en ambitie wil ik graag inzetten voor onze afdeling, onze partij en onze gemeente.

De komende weken ga ik de leden van D66 vragen om steun: steun voor een sterk D66 in de komende periode en sterke basis voor de 10 jaar daarna. Wilt u daar ook aan bijdragen? Word dan lid van D66 via www.d66.nl/wordlid!