Willem de Clercq, Woelige weken

Beoordeling: 2 sterren

Willem de Clercq hield op een van de interessantste momenten in de ontstaansgeschiedenis van onze huidige natie een dagboek bij. Een dagboek dat ons wat laat zien van het informatietempo rond 1800. Een informatietempo dat veel lager lag dan nu. Een dagboek dat ons laat zien wat er in Europa en Nederland gebeurde rond het ontstaat van Nederland als land. Historisch allemaal superinteressant. Maar het is geen leesmateriaal voor zomaar of vanuit persoonlijke interesse. Alleen wanneer je zo’n dagboek in een studie inzet, is het interessant te zien wat de beurskoersen, graanprijzen en gelezen dagbladen van het moment zijn.

Willem de Clercq, Woelige weken

Beoordeling: 1 ster

Een aaneengesloten, bijzonder belangwekkende periode uit het dagboek van Willem de Clercq (1795-1844): het slot van de Franse tijd en de terugkeer van de Oranjes in 1813, heet van de naald.*

Van sommige boeken vraag je je toch echt af waarom ze worden uitgegeven. De Griffioen-reeks bevat juweeltjes, maar ook boeken in de categorie ‘waarom?’ De teksten zijn voor een historicus interessant en dergelijke ego-documenten kunnen in onderzoek naar en begrip van een periode zeer nuttig zijn, maar leuk om te lezen… nou nee. Niet in beginnen.

*Bron: voorzijde Woelige weken