Mooi zinnenboek – Uit: Een nagelaten bekentenis van Marcellus Emants

“Ondervinding van anderen opdoen en zelfkennis verkrijgen zijn echter twee zeer verschillende middelen om wijs te worden, die hoogst zelden door een en dezelfde in toepassing worden gebracht. Nu ik het aantal normale mensen zo groot niet meer en dus de normaliteit der meesten zo benijdbaar zuiver niet meer acht, komt het me waarschijnlijk voor, dat zelfkennis altijd tot pessimist maakt, ondervinding van anderen alleen dan, als men zich zelf en zijn ervaring voor een mooie uitzondering houdt op een lelijke regel.”

Uit: Macellus Emants, Een nagelaten bekentenis

Marcellus Emants, “Fanny”

Marcellus EmantsBeoordeling: 3 sterren

Marcellus Emants is bekend geworden met één van de bijzonderste openingszinnen uit de Nederlandse literatuur: “Mijn vrouw is dood en al begraven.” Hij was een typische naturalist en ook in zijn novelle Fanny is dat duidelijk te zien. Fanny is een typische vrouw uit het fin-de-siècle: fragiel, ziekelijk, emotioneel instabiel.

Waar ik bij schrijvers als Frederik van Eeden met Van de koele meren des doods en Louis Couperus’ Eline Vere, die min of meer in dezelfde tijd hetzelfde soort dames ten tonele voeren, al snel afhaak, blijf ik bij Emants geboeid. Dat komt niet door het spannende verhaal, maar door de manier van schrijven van Emants. Deze is veel krachtiger, minder uitgesponnen dan bij Couperus of Van Eeden, waardoor je als moderne lezer langer geboeid blijft. Een voorbeeld van een mooie zin in het boek, maakt dat duidelijk.

 

Mooie zinnenboek – Uit: Marcellus Emants, Fanny

Marcellus Emants“Nu werd het stil in huis; het theewater alleen zong zijn eentonig lied, waarvan de gangklok de maat aangaf, bij tusschenpoozen kraakten de meubels. Het was een stilte, die geen schel kwam verstoren, geen gedempt straatrumoer onopgemerkt blijven deed, maar die tevens iets angstwekkends had, als ware zij de stilte der ziekenkamer waarin de benauwde ademhaling van den lijder ons zoo pijnlijk aandoet.”

Uit: Marcellus Emants, Fanny. Utrecht: Spectrum b.v, 1986, p. 48