Lezen in plaats van huiswerk? Een artikel van Big Think

Een schooldistrict in de VS schaft huiswerk grotendeels af en laat ouders kinderen voorlezen en kinderen thuis meer lezen. Een interessant idee.

“The quality of homework assigned is so poor that simply getting kids to read replacing homework with self-selected reading was a more powerful alternative,” said Professor Richard Allington.

Bron: Some Schools Are Abolishing Homework In Favor Of Reading, And That’s A Good Thing | Big Think

Literatuur maakt mensen beter in gedachten lezen

EmotiesNadat eerder al bekend werd dat het lezen van fictie helpt beter na te denken, blijkt uit nieuw onderzoek dat literatuur mensen beter maakt in het inschatten van emoties van anderen. Aandacht voor culturele vorming in het onderwijs is dus van groot belang. Dat is niet direct meetbaar, maar maakt een maatschappij wel waardevoller.

How Reading Fiction Helps You Think Better | IdeaFeed | Big Think

LezenIk schreef al eerder over het nut van het lezen van fictie. Op de onvolprezen website Big Think staat ook nu weer een onderzoek beschreven dat het nut van fictie boven niet-lezen en non-fictie beschrijft. Het artikel How Reading Fiction Helps You Think Better beschrijft een onderzoek waaruit blijkt dat fictielezers beter kunnen omgaan met onzekerheid en ambiguïteit. Andersom gezegd: “People who feel a strong need for certainty can be more likely to make snap judgments and grow rigid in their thinking.” Kortom: lezen is goed voor je. Hopelijk kan ik dat ook dit jaar weer duidelijk maken aan hordes leerlingen #utopie.

Waarom fictie goed voor je is

Al tijden geleden heb ik het artikel Why fiction is good for you in mijn ‘nog te lezen’-mapje gezet, omdat ik er toen geen tijd voor had. Het is een goedgeschreven, bondig artikel waarin diverse onderzoeken worden besproken waaruit blijkt wat het nut is en wat de positieve effecten zijn van het lezen van fictie.

De vraag naar het nut van het lezen van fictie (maar dit onderzoek geldt ook voor film, theater, tv en andere vormen van fictie) wordt door leerlingen en mensen die een bèta- of gammastudie volgen namelijk vaak gesteld. Wat heb je er nu aan om boeken en poëzie te lezen?

Allereerst blijkt dat mensen door fictie sneller overtuigd kunnen worden van een standpunt dan door het gebruik van non-fictie. We lezen minder sceptisch en staan meer open voor nieuwe informatie. Bovendien worden we empatischer van het lezen van fictie en gedragen mensen die veel fictie tot zich nemen zich socialer. Het helpt ook de samenleving doordat mensen ervan uitgaan dat het goede het slecht overwint; met andere woorden: we geloven sterker in rechtvaardigheid.

In het verleden is vaak beweerd dat fictie gevaarlijk is voor de mens en de samenleving. Dit artikel geeft mensen die dit standpunt huldigen gelijk:

So those who are concerned about the messages in fiction — whether they are conservative or progressive — have a point. Fiction is dangerous because it has the power to modify the principles of individuals and whole societies.

Kunst en lezen in onderzoek

Dit wordt mijn eerste bericht in de categorie Linkdump. Op heel veel sites is dit een van de oudste, één-punt-nulste categorieën, terwijl ik er nu mee begin. Goede vraag: waarom? Ik kom regelmatig zaken tegen op internet, die ik interessant vindt, maar die te uitgebreid zijn om even op Twitter te delen, die niet passen op Plein66 en waar ik te weinig zelf over kan melden om het een column te noemen.

In deze eerste post twee berichten uit de afgelopen week over kunst en cultuur. Kunst en cultuur staan waar het de bezuinigingen betreft, maar ook wat betreft maatschappelijke status is tanende. Gelukkig verschijnt er ook genoeg wetenschappelijk onderzoek waaruit het nut van kunst en cultuur blijkt. Zo werd duidelijk dat hersenen reageren op kunst net zoals op liefde: de mens is dus zeer gevoelig voor kunstuitingen en krijgt daar dus ook een positief gevoel van.

Daarnaast bleek: ‘Lezer neemt gedrag over van hoofdpersoon in boek’ en ‘Lezende tieners krijgen later betere baan‘. Het feit dat we op middelbare scholen veel aandacht (proberen) te besteden aan literatuur heeft dus wel degelijk een doel. Je leert je verplaatsen in een ander en het levert je op de langere termijn nog wat op ook.