Mijn curriculum vitae

Mijn curriculum vitae is afkomstig van Linkedin.
My curriculum underneath is powered by Linkedin
Wim Pelgrim
Blockchain voor non-profitorganisaties | Nederlandse taal en literatuur | Docent | MIEExpert
Tilburg Area, Netherlands | Primary/Secondary
Overzicht

Vanaf 2007 geef ik lessen Nederlands in het middelbaar onderwijs. Op dit moment ben ik docent in het eerstegraads gebied bij het Dr. Knippenbergcollege in Helmond. In 2016 ben ik begonnen met de toepassing van blockchain technologie in het onderwijs als een nieuwe manier om de beoordeling en leerresultaten van leerlingen op te slaan.
Naast mijn werk doe ik vrijwilligerswerk, vooral voor D66. Mijn belangrijkste functie daar is voorzitter van het afdelingsbestuur van 's-Hertogenbosch.

Wim in vijf woorden:
Enthousiast
Punctueel
Diverse interesses
Loyaal
Optimistisch

Op mijn website www.wimpelgrim.nl vindt u meer informatie over mij. Mijn school kunt u vinden via www.dr-knip.nl en mijn politieke activiteiten vindt u op www.d66shertogenbosch.nl

Specialismen: Negentiende-eeuwse Nederlandse literatuur en cultuur
Ledenbeleid en -activatie in vrijwilligersorganisaties
Structureren en organiseren
Onderwijs en cultuur
Toepassing van blockchain technologie in het onderwijs
Marketing en communicatie voor (kleine en middelgrote) non-profitorganisaties
Online communicatie en marketing (bloggen, websitebouw, wat SEO, social networking)

Ervaring
Editor and Podcaster (2018 - Aanwezig)
Blocker.nl
Privately Held, 2-10, Online publicaties

Every week I make a podcast with the latest news about the blockchain

Faculty Member (2018 - Aanwezig)
Speakers Academy
Privately Held, 11-50, Management consulting

Wim Pelgrim is naast docent Nederlands actief als initiator, spreker en adviseur voor het gebruik van de blockchain in de non-profitsector. Met zijn project BlockChange koppelt hij bestaande onderwijsdata aan elkaar en maakt de leerling hiervan eigenaar. Daarnaast bespreekt Wim in zijn wekelijkse Engelstalige podcast Last week in blockchain alle opvallende blockchaininitiatieven en nieuwsberichten op het gebied van de blockchain.

Docent Nederlandse taal en literatuur (2014 - Aanwezig)
OMO
Educational, 5001-10000, Onderwijsmanagement

2014-heden
Dr. Knippenbergcollege, Helmond
Nederlandse taal en literatuur doceren aan leerlingen tussen 15 en 18 jaar oud op de niveaus havo en vwo, mentor van een groep 5 vWo-leerlingen (2015-heden), ontwikkelen van het vak Wetenschapsoriëntatie (WON), o.a. Academisch schrijven en Academische Meesterproef (profielwerkstuk)(2014-heden), diverse portfolio-oplossingen invoeren bij het vak Nederlandse Taal en Literatuur (2016-heden), ontwikkelen van het literatuurprogramma voor de vwo-bovenbouw (2016-heden)

Blockchain expert, podcaster en spreker (2018 - Aanwezig)
Magistri Peregrini
Partnership, 2-10, Onderwijsmanagement

Ik spreek over de blockchain en adviseer non-profitorganisaties over het gebruik en de implementatie van de techniek. Meer hierover op http://blockchain.wimpelgrim.nl. Luister ook elke week naar mijn podcast op Soundcloud over de blockchain: "Last week in blockchain".

Check het onderdeel Projecten op mijn LinkedIn-profiel voor alle projecten war ik aan heb gewerkt.

Oprichter (2016 - Aanwezig)
BlockChange.EU
Non Profit, 2-10, Onderwijsmanagement

BlockChange.EU wil een onderwijsevolutie in gang zetten door gebruik te maken van blockchaintechnologie. Door middel van deze technologie wordt de ontwikkeling van leerlingen vastgelegd, wordt individueel onderwijs gestimuleerd en bouwt een leerling een profiel op van wie hij is voor tijdens en na de schoolperiode.

Actief lid (2004 - Aanwezig)
D66, Dutch Democratic Party
Non Profit, 11-50, Politieke organisatie

Campagnevrijwilliger voor diverse verkiezingscampagnes (Europees, Tweede Kamer, provinciaal en lokaal) (2004-heden)

Onderwijs
2006 Lid van het Onderwijspanel van de Permanente Programmacommissie (Mr. Hans van Mierlostichting), geschreven aan de onderwijsvisie van D66
2007 Secretaris van de "Programmawerkgroep onderwijs", geschreven aan een tekst over de kwaliteit van het primair en secundair onderwijs
2009 Organisatie van een fringemeeting op het 90e D66 Congres over onderwijs en de lokale overheid
2011-2013 Ervaringsexpert ter ondersteuning van Eerste en Tweede Kamerlid
2012-2014 Lid van het onderwijspanel van de Permanente Programmacommissie in D66 's-Hertogenbosch
2012-present Jurylid van de "Onderwijsvrijwilliger van het jaar" in 's-Hertogenbosch

National
2006-2014 Deelnemer in het online platform Plein66
2008-2009 Workshop gegeven over Plein66 op het D66 congres (november 2008, maart 2009)
2009 Online campagnevrijwilliger tijdens de EU-campagne
2010-2012 Voorzitter expertgroep Plein66/ICT
2010-2013 Moderator Plein66

Nijmegen
2005-2008 Lid van het afdelingsbestuur (ledenbeleid en campagne)
2006 Kandidaat-gemeenteraadslid - nr. 15
2007-2008 Commissielid (onderwijs en cultuur)

's-Hertogenbosch
2009-2015 Lid van het afdelingsbestuur - secretaris en ledenbeleid
2009-2013 Webmaster www.d66shertogenbosch.nl
2010 Kandidaat-gemeenteraadslid - nr. 10
2013 Kandidaat-gemeenteraadslid - nr. 15
2015-2018 Voorzitter van het afdelingsbestuur
2017 Secretaris van de Lijstadviescommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen
2017 Lid van de Wethouderscommissie
2018 Kandidaat-gemeenteraadslid - no. 22

Reacties zijn gesloten.