Mijn curriculum vitae

Mijn curriculum vitae is afkomstig van Linkedin.
My curriculum underneath is powered by Linkedin
Wim Pelgrim
Oprichter @ BlockChange.EU en Docent @ Dr.-Knippenbergcollege
Tilburg Area, Netherlands | Primary/Secondary
Samenvatting

Vanaf 2007 geef ik lessen Nederlands in het middelbaar onderwijs. Op dit moment ben ik docent in het eerstegraads gebied bij het Dr. Knippenbergcollege in Helmond.
Naast mijn werk doe ik vrijwilligerswerk, vooral voor D66. Mijn belangrijkste functie daar is voorzitter van het afdelingsbestuur van 's-Hertogenbosch.

Wim in vijf woorden:
Enthousiast
Punctueel
Diverse interesses
Loyaal
Optimistisch

Op mijn website www.wimpelgrim.nl vindt u meer informatie over mij. Mijn school kunt u vinden via www.dr-knip.nl en mijn politieke activiteiten vindt u op www.d66shertogenbosch.nl

Specialismen: Negentiende-eeuwse Nederlandse literatuur en cultuur
Ledenbeleid en -activatie in vrijwilligersorganisaties
Stuctureren en organiseren
Onderwijs en cultuur
Marketing en communicatie voor (kleine en middelgrote) non-profitorganisaties
Online communicatie en marketing (bloggen, websitebouw, wat SEO, social networking)

Ervaring
Oprichter (2016 - Huidig)
BlockChange.EU
Non Profit, 2-10, Onderwijsmanagement

BlockChange.EU wil een onderwijsevolutie in gang zetten door gebruik te maken van blockchaintechnologie. Door middel van deze technologie wordt de ontwikkeling van leerlingen vastgelegd, wordt individueel onderwijs gestimuleerd en bouwt een leerling een profiel op van wie hij is voor tijdens en na de schoolperiode.

Docent Nederlandse taal en literatuur (2014 - Huidig)
OMO
Educational, 5001-10000, Onderwijsmanagement

2014-heden
Dr. Knippenbergcollege, Helmond
* Nederlandse taal en literatuur doceren aan leerlingen tussen 15 en 18 jaar oud op de niveaus havo en vwo
* Ontwikkelen van het vak Wetenschapsoriëntatie (WON), o.a. Academisch schrijven en Academische Meesterproef (profielwerkstuk)

Vrijwilliger (2004 - Huidig)
D66, Dutch Democratic Party
Non Profit, 11-50, Politieke organisatie

Diverse besturen en kandidaat-functies (zie vrijwilligerssectie)
*Campagnevrijwilliger bij diverse verkiezingscampagnes (Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraden en Europees Parlement)
* Campagnevrijwilliger in Nijmegen (2004-2008)
* Deelname aan het online platform Plein66 (2006-2014)
* Workshop Plein66 verzorgen op het D66-congres (november 2008, maart 2009)
* Campagnevrijwilliger EU-campagne in 2009
* Secretaris "Programmawerkgroep onderwijs", een stuk geschreven over de kwaliteit in het primair en secundair onderwijs
* Organiseren van een fringemeeting op het 90e D66-congres (november 2009) over 'onderwijs en de lokale overheid'
* Moderator Plein66 (oktober 2011-mei 2013)
* Praktijkdeskundige voor de Tweede en Eerste Kamerfractie op het gebied van onderwijs (2011-2013)
* Lid van het Onderwijspanel van de Permanente Programma Commissie in 's-Hertogenbosch (sinds medio 2012)

Comments are closed.