Mijn curriculum vitae

Mijn curriculum vitae is afkomstig van Linkedin.
My curriculum underneath is powered by Linkedin
Wim Pelgrim
Docent Nederlandse taal en cultuur bij het Dr. Knippenbergcollege
Tilburg Area, Netherlands | Primary/Secondary Education
Samenvatting

Vanaf 2007 geef ik lessen Nederlands in het middelbaar onderwijs. Op dit moment ben ik docent in het eerstegraads gebied bij het Dr. Knippenbergcollege in Helmond.
Naast mijn werk doe ik vrijwilligerswerk, vooral voor D66. Mijn belangrijkste functie daar is lid van het afdelingsbestuur van 's-Hertogenbosch.

Wim in vijf woorden:
Enthousiast
Punctueel
Diverse interesses
Loyaal
Optimistisch

Op mijn website www.wimpelgrim.nl vindt u meer informatie over mij. Mijn school kunt u vinden via www.dr-knip.nl en mijn politieke activiteiten vindt u op www.d66shertogenbosch.nl

Specialismen: Negentiende-eeuwse Nederlandse literatuur en cultuur
Ledenbeleid en -activatie in vrijwilligersorganisaties
Stuctureren en organiseren
Onderwijs en cultuur op een algemeen niveau
Marketing en communicatie voor (kleine en middelgrote) non-profitorganisaties
Online communicatie en marketing (bloggen, websitebouw, wat SEO, social networking)

Ervaring
Docent Nederlandse taal en literatuur (2014 - Huidig)
OMO
Educational Institution, 5001-10,000 employees, Education Management

2014-heden
Dr. Knippenbergcollege, Helmond
* Nederlandse taal en literatuur doceren aan leerlingen tussen 15 en 18 jaar oud op de niveaus havo en vwo
* Ontwikkelen van het vak Wetenschapsoriëntatie (WON)

Vrijwilliger (2004 - Huidig)
D66, Dutch Democratic Party
Nonprofit, 11-50 employees, Political Organization

Diverse besturen en kandidaat-functies (zie vrijwilligerssectie)
*Campagnevrijwilliger bij diverse verkiezingscampagnes (Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraden en Europees Parlement)
* Campagnevrijwilliger in Nijmegen (2004-2008)
* Deelname aan het online platform Plein66 (2006-2014)
* Workshop Plein66 verzorgen op het D66-congres (november 2008, maart 2009)
* Campagnevrijwilliger EU-campagne in 2009
* Secretaris "Programmawerkgroep onderwijs", een stuk geschreven over de kwaliteit in het primair en secundair onderwijs
* Organiseren van een fringemeeting op het 90e D66-congres (november 2009) over 'onderwijs en de lokale overheid'
* Moderator Plein66 (oktober 2011-mei 2013)
* Praktijkdeskundige voor de Tweede en Eerste Kamerfractie op het gebied van onderwijs (2011-2013)
* Lid van het Onderwijspanel van de Permanente Programma Commissie in 's-Hertogenbosch (sinds medio 2012)

Afdelingsleider vwo-bovenbouw / Docent Nederlandse taal en literatuur (2013 - 2014)
Citadel College
Educational Institution, 51-200 employees, Primary/Secondary Education

Afdelingsleider van de vwo-bovenbouw (3e t/m 6e klas). Leidinggeven aan een team van 7 docenten (mentoren) en ongeveer 100 leerlingen. Daarnaast geef ik les in diverse havo- en vwo-klassen.

Docent (LD) Nederlandse taal en literatuur (2007 - 2013)
Canisius College Nijmegen
Nonprofit, 51-200 employees, Primary/Secondary Education

* Lessen Nederlandse taal en literatuur verzorgen aan pubers (12-18 jaar oud) op de niveaus vmbo-t tot gymnasium
* Mentor eerste en tweede leerjaar
* Lessen informatiekunde verzorgen aan leerling in het eerste leerjaar (12-13 jaar oud) (2009, 2010, 2012)
* Een literatuurprogramma voor de bovenbouw vwo ontwikkelen (2009-2011)
* Projectgroeplid bouwcommissie (2008-2009 en 2010-2011)
* Begeleiden Leerlingenraad (2011-2013)
* Taalcoördinator (2012-2013)

Bijlesdocent (2006 - 2007)
Studiehulp Nederland
Educational Institution, 11-50 employees, Education Management

Leerlingen helpen met het maken van huisewerk: planning en diverse vakken. Locatie: SSgN, Nijmegen

Leraar Nederlandse taal en literatuur (2006 - 2007)
Maaswaal College Wijchen
Educational Institution, 201-500 employees, Education Management

Lessen Nederlandse taal en literatuur aan pubers (12-18 jaar) verzorgen variërend van vmbo-t tot gymnasium (www.maaswaalcollege.nl)

Ranking consultant (2005 - 2006)
Checkit
Public Company, 11-50 employees, Marketing and Advertising

Schrijven SEO-geoptimaliseerde teksten voor klanten
Zoektermenonderzoek doen
Werken aan linkbuildingprojecten
(www.checkit.nl)

Verkoper 2 (1999 - 2005)
Ahold
Public Company, 10,001+ employees, Retail

Albert Heijn 1570 (Borne)

Intern gedetacheerd bij Albert Heijn 1514 (Nijmegen) van december 2002-december 2004

Vaardigheden en deskundigheid

Dutch, Teaching, Blogging, Politics, English, Social Networking, Website Building, Social Media, Management, Literature, Lecturing, Membership Relations, Higher Education, Personal Development, German

Onderwijs / Algemeen onderwijs
NCOi Opleidingsgroep (2011 - 2012)
HBO, Management voor Overheid en Non-Profit

Programma:
Management van overheid en non-profit
Projectmanagement
Managementvaardigheden
Communicatie
Organisatiegedrag
Personeelsmanagement

Integraal eindonderzoek over het mentoraat op het Canisius Colelge Berg en Dalseweg in Nijmegen

Universiteit Leiden (2011 - 2011)
Certificaat, Good Practice Day Talen

Training gegeven over het literatuurprogramma in de bovenbouw van het vwo. Trainingen gevolgd over poëzie-onderwijs en de referentieniveaus taal

D66 Nijmegen (2008 - 2008)
Certificaat, Masterclass politiek 1

Zes onderwerpen:
1. Verkeersmanagement
2. Campagne voeren
3. Medisch-ethische kwesties
4. Mediacontacten en het schrijven van persberichten
5. Lokale politiek en burgerzaken
6. Debatteren en doelen behalen in de lokale politiek

Radboud Universiteit Nijmegen (2006 - 2007)
Eerstegraads, Docent Nederlands

Stage bij het Maaswaal College in Wijchen
Scriptie over de overgang van de derde naar de vierde klas op havo en vwo

Radboud Universiteit Nijmegen (2002 - 2006)
Master of Arts (MA), Nederlandse taal en cultuur
Activiteiten en verenigingen: N.C.S.V. Diogenes S.D.V.N. Dance Fever Voorlichtingscommissie Nederlandse taal en cultuur

Specialisme: 19e-eeuwse Nederlandse literatuur
Extra vakken: klassieke archeologie (Kunstgeschiedenis)

R.K.S.G. De Grundel (1996 - 2002)
Gymnasium, Profiel: natuur en techniek
Activiteiten en verenigingen: Toneelclub van de Grundel Website Toneelclub van de Gundel (www.toneelclubgrundel.nl)

Vrije vakken: economie1 en Latijn

R.K.B.S. Flora (1989 - 1996)
,
Instituut Scheidegger (1995 - 1995)
Typdiploma,

Aanslagen per minuut: 173
Accuratesse; 5,5 (uit 10)

Aanbevelingen
Ik heb Wim leren kennen bij Diogenes, waar we samen geprobeerd hebben de vereniging en bedrijfsvoering door een moeilijke tijd heen te helpen. Wim is een bevlogen en toegewijd bestuurslid geweest in die tijd en een prettig gezelschap. Daarnaast zoekt hij met liefde zaken tot de bodem uit.
Anoniem
Wim is een enthousiaste collega die elke dag ervan getuigt te bruisen van energie. Met een glimlach geeft Wim degelijk les, ontwikkelt hij (digitaal) lesmateriaal en ondersteunt hij zijn directe collega's door systemen op te zetten en te beheren. Inmiddels tracht hij via zijn taalcoördinatorschap het niveau van het Nederlands van alle Canisianen op te schroeven naar grote hoogten.

Wim is een fijn mens met veel kwaliteit.
Anoniem
Wim is een zeer fijn mens om samen mee te werken. Dat heb ik ervaren en nu nog in het bestuur van D66 ’s-Hertogenbosch. Zeer vaardig en grote kennis en inzicht om de lokale afdeling van D66 scherp en levendig te houden.
Groot hart voor het (totale) onderwijs en waarin hij telkens nieuwe ontwikkelingen van sociale en digitale media wil toepassen, ook in andere werkvelden. Daarnaast is Wim een mens die zijn expertise en inzicht graag deelt met anderen waarbij zijn onafhankelijk denken en handelen voorop blijft staan.
Wim is bijzonder mens om samen dingen te doen en te bespreken waarbij het respect voor de ander gewaarborgd blijft. Betrokkenheid voor de (sociale, culturele en politieke) samenleving is breed en ook zijn analyse daarover.
Anoniem
Wim is een actieve D66-er die zowel handen uit de mouwen steekt, als hardop meedenkt over de inhoud.
Anoniem
Wim is van het soort mensen waar een organisatie altijd op kan bouwen: scherp, constructief, dienstbaar en kritisch. Hij heeft niet alleen organisatorisch bijgedragen, bijvoorbeeld aan de introductie van Plein66 in de partij. Vanuit zijn onderwijservaring is Wim ook inhoudelijk van groot belang geweest bij het opstellen van de sociaal-liberale visie op onderwijsvisie, destijds door het Kenniscentrum D66.
Anoniem
Wim Pelgrim heb ik leren kennen in de Programmawerkgroep Onderwijs van D66, die ik mocht voorzitten. Ik heb Wim daarbij leren kennen als een man met een groot hart voor onderwijs, voor de ontwikkeling van jonge mensen, en voor het maximaliseren van hun kansen. Wim toonde zich creatief, betrokken, nauwgezet en liet een gepassioneerde inzet zien. Ik heb het als een voorrecht ervaren om met hem te werken. Een docent en een mens in optima forma!
Anoniem
Wim has shown relentless drive to further the cause of the ducth liberal democrat party D66. Both in his community and in the national comittee on education he has shown expertise, commitment and willingness to take responsability.Wim is a pleasure to work with because he is depandable,accountable and a friendly person

Ad van Vugt
Anoniem
Wim is a committed collegue who is inspiring to work with. He has ideas and also knows how to get others enthousiastic for his initiatives. He has tons of energy and knows how to use this well.
Anoniem

Reacties zijn uitgeschakeld.