Waar ik te vinden ben

Persoonlijk
Mijn profiel op About.me
Mijn profiel op Bambuser
Mijn profiel op Blendle
Mijn profiel op Facebook
Mijn profiel bij Google
Mijn profiel bij Instagram
Mijn profiel op LinkedIn
Mijn profiel op Microsoft Education
Mijn profiel op Pinterest
Mijn profiel op Schoolbank.nl
Mijn profiel op StumbleUpon
Mijn profiel op Ted Talks
Mijn profiel op Twitter
Mijn profiel op Wikipedia
Mijn profiel op Youtube
Mijn advertenties op Marktplaats.nl
Mijn familiestamboom

Foto’s op Twitter:
Mijn profiel op Twitpic (t/m begin 2011)
Mijn profiel op Twitgo (t/m medio 2012)
Mijn profiel op Yfrog (t/m medio 2013)
Mijn profiel op Ow.ly (t/m medio 2014)

Activiteiten
Dr. Knippenbergcollege: de school waar ik werk
Toneelclub van de Grundel: de site die ik beheerde
N.C.S.V. Diogenes: de vereniging waar ik actief ben geweest
S.D.V.N. Dance Fever: de mede door mij opgerichte dansvereniging
Onbederf’lijk Vers: het poëziefestival waar ik vier jaar actief ben geweest

D66
D66 ‘s-Hertogenbosch: de afdeling waar ik momenteel voorzitter ben
Mijn deelname aan de kamerrondes als fractievolger in Nijmegen

Reacties zijn gesloten.