Interesting article from Educause

Credentials, Reputation, and the Blockchain

Using the blockchain and strong cryptography permits creating certifications that put us in control of the full record of our achievements. Recipients can share a digital degree with an employer while providing trustworthy proof that the degree was in fact issued to the person presenting it. This raises interesting questions about the nature of recognizing and accrediting achievements.

On Educause an interesting article appeared about credentials and reputation on the blockchain. You can read it for yourself here.

 

Een sterker Europa? Word lid van de ALDE

Vandaag is een historische dag. Europa kan en móét werken aan een betere toekomst voor zichzelf. Helaas zonder Groot-Brittannië, maar de onvrede in vele landen dwingt Europese politici, zowel in Brussel als in de hoofdsteden, na te denken over de toekomst van Europa.

De ALDE, de Europese Liberalen, lieten vandaag weten teleurgesteld te zijn; luister naar Guy Verhofstadt daarover op Youtube. U kunt ook bijdragen aan een sterker Europa door individueel lid te worden van de ALDE. Ik schreef daar eerder over, maar vandaag is dat urgenter dan ooit. Meld u snel aan!

Join the ALDE Party as an individual: become an Associate member!

Bron: Become an individual member of the ALDE Party | ALDE Party

Jongeren zijn de nieuwe plofkippen

Jongeren zijn de nieuwe plofkippen | ThePostOnlineOnderwijsdeelnemers als plofkippen. Een prachtige metafoor in de discussie Bildung versus Efficiëntie. Jongeren zijn de nieuwe plofkippen uit ThePostOnline is zeer lezenswaardig. Ik voel me als D66’er ook direct aangesproken. Gelukkig weet ik dat we met Paul van Meenen een goede onderwijswoordvoerder hebben. Hopelijk ook een goed stuk voor hem ter ondersteuning van de Onderwijsvisie van D66.

Tegenwoordig weten we alles zeker bij D66

In de Volkskrant van 18 juni stond een mooie column van Bob de Ruiter die hij op het JD-congres al had uitgesproken. Waar is de twijfel in D66? Zijn we met alle professionalisering in de vereniging (die hard nodig was overigens) niet ook iets heel dierbaars aan het kwijtraken?

 

 

‘Tegenwoordig weten we alles zeker bij D66’

 

Van de intellectuele worsteling die Hans van Mierlo zo vaak toonde, is bij D66 niets meer te merken, vindt Bob de Ruiter.

‘Het lijkt soms wel alsof de partij geleid wordt als een telecombedrijf.’ Enige tijd geleden tekende de Volkskrant dit citaat op uit de mond van een lokale bestuurder van D66. De vergelijking trof me. Niet alleen omdat ik zelf lid ben van D66, maar ook omdat ik meer dan tien jaar voor een telecombedrijf heb gewerkt.

Lees verder…

Zoekmachines vervangen ouders en leraren

De manier waarop kinderen de wijsheid van hun ouders en leraren inschatten heeft grote gevolgen voor de sociale verhoudingen in onze maatschappij. Dat is in elk geval wat het artikel Search Engines replace Teachers and Parents suggereert.

Onderwijs is ook niet meer wat onderwijs eeuwen geweest is: de school was altijd de plek waar mensen kennis konden vinden. De leraar was de toegangspoort tot kennis. Dat is echter niet meer zo. Kennis is overal en de rol van docent moet vooral worden hoe om te gaan met die kennis en informatie.

Het reclaimen van een rol als ouders en school in het leven van jongeren lijkt mij van essentieel belang: ieder mens heeft sturing nodig in zijn ontwikkeling. Hoewel de hiërarchisch geordende samenleving waar ouderen per definitie meer wisten en hoger werden aangeslagen dan jongeren moet zeker niet terugkomen. Een samenleving als de onze echter, waar het aannemen van andermans expertise, ervaring of deskundigheid (wat overigens ook voor artsen blijkt te gelden) al zeer onder druk staat, moet door beroepsgroepen zélf worden nagedacht over de eigen positie, voordat een ander (de overheid bijvoorbeeld) gaat bepalen wat jouw positie wordt.