Is een foetus een mens?

FoetusIn katholieke kringen lijkt het duidelijk:

De Rooms-Katholieke Kerk komt op voor bescherming van het leven en is daarom tegen alle vormen van directe abortus.  Het menselijk leven begint op het moment van de verwekking, wanneer een spermacel van de vader de eicel van de moeder heeft bevrucht. Als een kindje eenmaal is verwekt, heeft het een onsterfelijke ziel en heeft het recht om te leven. Vanaf dat moment is het de natuur en niet de mens die bepaalt of een leven moet worden beëindigd. (katholiek.nl)

Maar als het een katholiek ziekenhuis uitkomt is een foetus geen leven, zo valt te lezen op BigThink: Catholic Hospital Chain Kills Wrongful Death Lawsuit by Arguing that a Fetus is Not a Person. Hoewel deze situatie verder aan de katholieken en hun kerk is, is de ethische discussie in zijn algemeenheid ook interessant.

Wanneer geldt een foetus als levend wezen en wanneer nog niet? Wanneer begint ‘het leven’? En welke keuze moet je maken in het geval dat in het artikel beschreven wordt? Interessante vragen die het uiterste vergen van je denkvermogen. Het leven is niet zwart-wit en dit soort dilemma’s tonen dat aan.