Column D66 – Nog één jaar

Ik val met de deur in huis deze maand: ik heb besloten om mij volgend jaar (2018) niet te herkiesbaar te gaan stellen als voorzitter. Nog één jaar dus en dan stop ik met mijn werk voor het bestuur van D66 ‘s-Hertogenbosch.

Die beslissing heb ik niet lichtvaardig genomen: ik denk er al enkele maanden over na en heb daar zowel mijn persoonlijke omstandigheden als die van de vereniging in meegenomen. Op persoonlijk vlak wil ik mij graag voor andere zaken gaan inzetten binnen en buiten D66, voor de vereniging is het goed als mensen na lange tijd in een bepaalde functie doorstromen of ruimte maken.

In mei 2018 ben ik 12,5 jaar bestuurslid voor D66: eerst in Nijmegen van eind 2005 tot eind 2008 en van eind 2008 tot mei 2018 in onze mooie gemeente. Ik heb dan vier gemeenteraadsverkiezingen, vier fracties, meerdere wethouders, twee coalitieonderhandelingen en talloze andere verkiezingen meegemaakt. Ik ben bestuurslid campagne, ledenactivering, secretaris en voorzitter geweest. Ik heb met tientallen actieve bestuurders mogen samenwerken. Kortom: ik heb veel gezien en gedaan en je moet stoppen voor je sleets wordt.

Maar voor ik uitgebreid ga terugkijken moeten de handen nog stevig uit de mouwen het komende jaar: een lijsttrekkersverkiezing, een innovatief verkiezingsprogramma, een mooie kandidatenlijst met 50 mensen, een stevige campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, opnieuw de grootste van ‘s-Hertogenbosch worden en onze plannen voor ‘s-Hertogenbosch verwezenlijken en een visie voor de toekomst van onze afdeling neerzetten. Ik ben dus nog niet klaar, maar kondig wel aan dat er ruimte komt voor een nieuwe bestuursvoorzitter. Iedereen met interesse: wees welkom om te snuffelen aan het bestuur!

Arib en Broekers-Knol: “We kunnen goed met elkaar uit de voeten” – rtlz.nl

Een erg interessant gesprek bij Van Liempt Live met de beide Kamervoorzitters!

De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Ankie Broekers-Knol en Khadija Arib, schuiven in Van Liempt Live aan om te praten over Europa. Het parlement en de senaat moeten namelijk samen een aantal belangrijke conferenties organiseren vanwege het Europees voorzitterschap.

Bron: Arib en Broekers-Knol: “We kunnen goed met elkaar uit de voeten” – rtlz.nl

Ik ben kandidaat-voorzitter van D66 ‘s-Hertogenbosch #D66

Afgelopen week heb ik mij gekandideerd voor het voorzitterschap van D66 ‘s-Hertogenbosch. De afgelopen zes jaar heeft D66 zich in Den Bosch, Rosmalen, Empel, Engelen, Bokhoven en inmiddels ook Nuland, Vinkel en alle andere kernen ingezet voor onderwijs, duurzaamheid, transparantie en een sterke economie. En met het huidige college werkt D66 met Erik Logister als wethouder en de vijf raadsleden keihard verder aan onze ambities voor ‘s-Hertogenbosch.

Maar een fractie en wethouder kan niet zonder vereniging, zonder sterke afdeling. Met een groei van 60 naar 250 leden, van 2 actieve bestuursleden naar meer dan 60 actieve leden op diverse gebieden heeft D66 een sterke positie in ‘s-Hertogenbosch. Maar we moeten de volgende stap gaan zetten en daar wil ik graag met de leden van D66 aan gaan werken de komende drie jaar. Vandaar dat ik mij heb gekandideerd: mijn ervaring, ideeën en ambitie wil ik graag inzetten voor onze afdeling, onze partij en onze gemeente.

De komende weken ga ik de leden van D66 vragen om steun: steun voor een sterk D66 in de komende periode en sterke basis voor de 10 jaar daarna. Wilt u daar ook aan bijdragen? Word dan lid van D66 via www.d66.nl/wordlid!