Te veel studenten en verschraling

OnderwijsHet onderwijsveld doet precies dat waarop het wordt gestuurd. En het gevolg: ‘De harde waarheid: er zijn veel en veel te veel studenten’ en Onderwijsraad: verschraling door te zwaar accent op taal en rekenen.

Tweede verkiezing ‘Onderwijsvrijwilliger van het jaar’ – Den Bosch – dichtbij.nl – Den Bosch

onderwijsvrijwilligerWim is jurylid bij de verkiezing onderwijsvrijwilliger van het jaar in ‘s-Hertogenbosch. Niet alleen op de site van D66 ‘s-Hertogenbosch zelf, maar ook op de website Den Bosch Dichtbij werd deze wedstrijd (en Wim) vermeld.

Global Teacher Index

Trotse leraarEen mooie vergelijking van de positie van de leraar tussen landen is uitgevoerd in de Global Teachers Index. Nederlandse leraren worden zeer gewaardeerd volgens dit onderzoek. Opvallend genoeg scharen Nederlanders docenten opvallend vaak in de categorie sociaal werkers. Vandaar wellicht de grote opvoedende taak die bij het onderwijs neer wordt gelegd?

Why We Blame Teachers

Beste leraarDe aandacht voor de rol van de docent wordt niet alleen in Nederland steeds groter, ook in de VS is deze tendens merkbaar. Why We Blame Teachers plaatst een paar kanttekeningen bij de reikwijdte van de invloed van leraren. Kinderen die op vier- of vijfjarige leeftijd op school komen hebben al jarenlang veel geleerd. Uit alle onderzoeken blijkt dat opleidingsniveau en sociaal-economische positie van ouders van grote invloed is op hoeveel er is geleerd in die jonge jeugd. Reken een docent dus niet af op het eindresultaat, maar op wat hij kan toevoegen.

Informatiebulletin Alliantie VO – oktober 2013

Mijn eerste wapenfeit bij mijn nieuwe werkgever: een interview in het informatiebulletin van de Alliantie VO Nijmegen en het land van Maas en Waal.

20131000 Informatiebulletin Alliantie

Paul van Meenen in debat over onderwijs met D66 ‘s-Hertogenbosch

image

Startup maakt oude computers als nieuw

SchoolcomputerEen mooi idee, wellicht ook voor mijn nieuwe school waar ik sinds afgelopen week werk: Startup maakt oude computers als nieuw. Het scheelt in elk geval een heleboel kosten.

‘Docenten en zorgwerkers worden behandeld als laboratoriumratten’

RatEen artikel dat opnieuw een oproep doet docenten (en andere professionals) meer ruimte te geven: ‘Docenten en zorgwerkers worden behandeld als laboratoriumratten’

Onderzoek Levende Talen naar verschil CE-SE

Infographic Levende Talen

Het is alweer bijna twee maanden geleden, maar Levende Talen heeft onderzoek gedaan onder talendocenten naar hun ervaringen rondom het verschil tussen CE en SE. De onderwijsinspectie stuurt namens de overheid op een zo klein mogelijk verschil tussen het CE- en SE-cijfer. Dat gebeurt op schoolniveau en vanuit de school op vakniveau en soms zelfs op docentniveau.

Nu roepen ik en mijn collega’s bij de talen al jaren dat deze indicator voor de talenvakken helemaal geen goede indicator is. Levende Talen brengt die kritiek nu samen in een goedverzorgd rapport: Effect van sturing op de discrepantie tussen de cijfers van het centraal examen en het schoolexamen bij talen.

Ik kan zelf een hoop woorden spenderen aan de kern van de kritiek, maar het persbericht van de vereniging is hierover helder:

Het verschil tussen de cijfers van het schoolexamen en het centraal examen in het voortgezet onderwijs mag niet te groot zijn. Onderzoek naar de effecten van de sturing op het verkleinen van dit verschil laat zien dat deze sturing vooral leidt tot nog meer ‘teaching to the test’. Leraren Nederlands en Moderne Vreemde Talen worden onder druk gezet om steeds meer aandacht te besteden aan de training van het centraal examen en dat bestaat uit leesvaardigheid, waardoor er steeds minder tijd en aandacht overblijft voor andere taalvaardigheden, zoals schrijven en spreken.
[…]
In dit licht is het niet verwonderlijk dat het hoger onderwijs klaagt over de taalbeheersing van instromende studenten: ze kunnen misschien wel steeds beter meerkeuzevragen beantwoorden bij cito-teksten, maar of ze een studietekst ook werkelijk begrijpen, of zelf een verslag kunnen schrijven, krijgt steeds minder aandacht in het voortgezet onderwijs.De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek, ondersteund door zowel leraren als experts, is om de sturing op het verschil tussen schoolexamencijfers en cijfers voor het centraal examen te beperken door te kijken naar landelijke verschillen per vak en door schoolbestuurders bij te scholen in de kwaliteitsborging van schoolexamens.
[…]

Een flyer met een interessante infographic is ook op de site van Levende Talen te vinden.

Neder-L: Petitie Eindexamen Nederlands

Een kortelinkdump: onderteken allen! Op naar een beter examen Nederlands.

http://nederl.blogspot.nl/2013/06/petitie-eindexamen-nederlands.html?m=1