Mooie zinnenboek – Uit: Bertus Aafjes, Een lampion voor een blinde

Bertus Aafjes

 

Kakelen kan iedereen. Maar eieren leggen is wat anders.

Uit: Bertus Aafjes, Een lampion voor een blinde

 

 

 

 

Mooie zinnenboek – Uit: Johan Wolfgang von Goethe, Faust

Johann Wolfgang von GoetheIn het onderstaande citaat meende ik mezelf wel te herkennen.

Wat heden niet gebeurt, is morgen niet gedaan,
zorg dat geen dag verloren gaat:
neem de gelegenheid te baat
en smeed het ijzer als het heet is,
rust niet voordat het werk gereed is,
zo dwingt met zich tot resultaat.

Uit: Johan Wolfgang von Goethe, Faust, rgl. 225-230

Mooie zinnenboek – Uit: Theo Thijssen, De gelukkige klas

Theo ThijssenEr is weinig veranderd in onderwijsland in de laatste 100 jaar, zo laat Theo Thijssen zien in De gelukkige klas:

“Maar ik vind het toch een geluk dat ons onderwijs niet afhangt van zulke controle. Stle je voor dat we geen ándere reden hadden om met onze klassen te doen wát we doen – geen ándere reden dan dat we ’t in een schrift moeten zetten…
Wat hebben onze kinderen aan ons werk dat op papier staat? Op papier kan álles – op papier ga je desnoods in de vakantie gemoedelijk door met de les…, op papier kun je verslag doen van nooit gegeven onderwijs. Maar onze kinderen zullen ’t moeten hebben van het wél gegeven onderwijs.”

Uit: Theo Thijssen, De gelukkige klas, p. 81

Mooie zinnenboek – Jan Terlouw, De derde kamer

Jan Terlouw

Een uitspraak die in 1978 (met een knipoog) waarheid sprak, maar ook nu zeker nog zeggingskracht heeft (met dezelfde knipoog):

[…], die allebei professor zijn in iets geleerds, een bewering die vroeger een pleonasme was, maar tegenwoordig verdedigbaar is.

Uit: Jan Terlouw, “De derde kamer”

Mooie zinnenboek – Ingrid van Engelshoven

“D66 kleurt niet buiten de lijntjes, maar wil de lijntjes duurzaam verleggen. Wij zijn als dat kind dat een kleurplaat omdraait en zijn eigen tekening maakt. Buiten de lijntjes kleuren verandert de lijntjes niet.”

Ingrid van Engelshoven, Toespraak partijcongres 21 april 2012

Mooie zinnenboek – Abraham Maslow

Abraham MaslowI suppose it is tempting, if the only tool you have is a hammer, to treat everything as if it were a nail.

Uit: Abraham Maslow, The Psychology of Science, 1966, p. 15

Mooie zinnenboek – Uit: Marcellus Emants, Fanny

Marcellus Emants“Nu werd het stil in huis; het theewater alleen zong zijn eentonig lied, waarvan de gangklok de maat aangaf, bij tusschenpoozen kraakten de meubels. Het was een stilte, die geen schel kwam verstoren, geen gedempt straatrumoer onopgemerkt blijven deed, maar die tevens iets angstwekkends had, als ware zij de stilte der ziekenkamer waarin de benauwde ademhaling van den lijder ons zoo pijnlijk aandoet.”

Uit: Marcellus Emants, Fanny. Utrecht: Spectrum b.v, 1986, p. 48

Mooie zinnenboek – Ted van Lieshout, Gebr.

‘Ik ben niet ongelukkig’, zei ik. ‘Ik ben gewoon niet gelukkig. Dat is heel anders.’

Uit: Ted van Lieshout, “Gebr.”, p. 104

Mooie zinnenboek – Eliza Laurillard

Een paar jaar geleden plaatste ik een citaat van Eliza Laurillard en ook een gedicht van zijn hand. Zoekend op het internet kwam ik de volgende quote tegen van hem, die mij erg aansprak.

Het is met het leven als een redevoering. Het komt meer op de inhoud dan op de lengte aan.

Mooie zinnenboek – Uit: Wereldburgerschap in Nederland; een verkenning

Soms lees je iets wat gaat over eeuwen geleden, maar net zo goed over vandaag de dag zou kunnen gaan. History teaches us nothing zeg ik Phoebe (Friends) maar na.

De contacten met vreemde volkeren wekken steeds maar weer nieuwe denkbeelden en nieuwe behoeften; dat gaat ten kosten van de voorliefde voor het vaderland en de eigen oude gewoontes:
Gevoel van meschelijkheid en meer uitgebreide verkeering met vreemdelingen beschaaft het ruwe, het eigenzoekende der vaderlandsliefde, maar neemt ook lichtelijk het schoone en verhevene van dezelve weg – ja onder den schijn dat men een beschaafd wereldburger zij, wordt dikwijls alle daadlijke menschlievendheid verstikt.*

Voor Van Hamelsveld was de verhouding tussen wereldburger en patriottisme duidelijk uit balans. Zijn kritiek is een voorafspiegeling van de pessimistische sfeer waarin Nederland omstreeks 1800 terecht komt.** Naarmate de politieke en economische omstandigheden verslechterden, werd de druk op vaderlandsliefde en nationaal gevoel sterker opgevoerd. Verrassend genoeg verdween het ideaal van een grensoverstijgende verbondenheid tussen mensen niet van het toneel […].

*Ysbrand van Hamelsveld, De zedelijke toestand der Nederlandsche natie (Amsterdam 1791) 160-161.
** Van Sas, ‘De vaderlandse imperatief’, 305-307.

Uit: Eveline Koolhaas-Grosveld, ‘Wereldburgerschap in Nederland; een verkenning’. In: De negentiende eeuw, 35 (2011) 1-2, p. 8-9.