Jeff Dunham, “Achmed, the dead terrorist”

Mr. J.W.P. Verheugt, “Inleiding in het Nederlandse recht” (13e druk)

 Beoordeling: 4 sterren

Deze inleiding in het Nederlandse recht is reeds sinds de jaren tachtig een toonaangevend handboek, dat vooral op universiteiten en in het hoger beroepsonderwijs wordt voorgeschreven. In dit boek nemen rechtsvorming en rechtshandhaving een centrale plaats in. De eerste vijf hoofdstukken vormen een inleiding in het systeem van het Nederlandse recht en in de hoofdstukken 6 tot en met 14 worden de belangrijkste rechtsgebieden besproken, zoals het vermogensrecht, burgerlijk procesrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht en het straf(proces)recht.

Naast een literair hoog- (of laag-) standje, heb ik ook altijd een secundair werk op mijn nachtkastje liggen. Puur om mijn eeuwige honger naar het weten van ‘dingetjes’ te stillen. Hoewel ik nooit de intentie heb gehad, en nog steeds niet heb, om rechten te gaan studeren, vind ik het wel leuk om ook daar wat meer van te weten. Het boek van Verheugt is daar een prima middel voor. Dit zeer leesbare boek maakt de rechtswetenschap zeer toegankelijk en veel dingen die je al wel wist of een beetje of nog niet wist worden in Inleiding in het Nederlands recht gestructureerd en samenhangend aangeboden. Niet elk hoofdstuk is even interessant, maar dat heeft vooral te maken met een persoonlijke voorkeur voor bepaalde segmenten in de samenleving (bestuur, politie en justitie, vermogen). Een prima boek en een aanrader voor iedereen die wat meer wil weten over de inrichting van onze samenleving.

Johan Lippowitz, Natalie Imbruglia, “Torn”

Tjeerd Bruinja & Daniël Dee (red.), “Klotengedichten”

 Beoordeling:2 sterren

Een bundel met gedichten over het mannelijk gelachtsdeel… je verwacht er niet zo veel van. Het viel me uiteindelijk mee, er zaten leuke gedichten tussen, maar het is niet het summum van de Nederlandse poëzie op dit moment. Gelukkig was het bij de ramsj niet zo duur, want hier geef je geen tientjes aan uit!

Nieuwsbrief Plein66 – 2 juni 2008

Welke ervaringen hebben anderen met Plein66? “Maak je politiek werk makkelijker”

In de nieuwsbrief van Plein66 staan altijd tips om het gebruik van het systeem te vergemakkelijken. Ditmaal komt een gebruiker zelf aan het woord: Wim Pelgrim, actief D66-lid in Nijmegen, vertelt over zijn ervaringen

“Sinds 2006 ben ik actief op Plein66, eerst als testgebruiker, gewoon eens kijken wat het is, later ben ik het gerichter gaan inzetten.”
“Plein66 is ontzettend handig in mijn dagelijkse politieke praktijk. Zo hebben wij in Nijmegen veel publiciteit gehaald met het idee Conciërge van het jaar, dat we uit Den Haag hebben overgenomen via Plein66. Het Plan van aanpak Ledenbenadering en ledenactivering hebben wij als afdeling Nijmegen weer kunnen delen met diverse andere afdelinge in de partij. Twee voorbeelden van successen via Plein66.”
“Het belangrijkste van ieder systeem waarin kennis wordt gedeeld is input van die kennis. Hoe klein een idee soms ook is, het kan op andere plaatsen grote invloed hebben. Plaats daarom de bladwijzer of werkbalk in je internetprogramma en je kunt binnen enkele seconden een mening over een document, website of bericht plaatsen. Kleine moeite, groot succes!”

Bekijk het profiel van Wim hier:

Ronald Giphart, “Ik ook van jou”

 Beoordeling: 2 sterren

Ik ook van jou is het verhaal van twee blakende jonge schrijvers die op stel en sprong naar de Dordogne zijn gereisd voor een, zoals Fräser het noemt, ‘grote queeste naar literatuur en seks’. Verweven in deze met onbevangenheid beschreven, vrolijke kanotocht is het aangrijpende verhaal over de fatale liefde van Ronald voor de mysterieuze Reza. Ik ook van jou is een boek over macht en onmacht, trouw en ontrouw, liefde en literatuur.*

Het is volbracht! Ik heb voor het eerst een boek van Ronald Giphart uit (afgezien van het boekenweekgeschenk, maar die is zo dun, die telt niet). Wat een beproeving. Het verhaal over Fräser en Ronald gaat opnieuw helemaal nergens over: de korte samenvatting hierboven is alles wat het is. De literair-filosofische beschouwingen in het boek, het verhaal en de achtergrondkennis uit de literatuurgeschiedenis van Brems die ik heb gelezen, hebben me wel meer inzicht in het werk van Giphart opgeleverd, maar een leuk boek vind ik het absoluut niet. Het is een soort Multatuli: niet te ‘vreten’, maar wel interessant als literairhistorisch object. Gelukkig schrijft Ronald wel beter dan zijn zus.

*Bron: Bol.com

Pauline Slot, “Zuiderkruis”

 Beoordeling: 4 sterren

Emma Schager heeft haar vriendin Floor Ponsioen in het buitenland maar één keer uit haar eigen schaduw zien treden. Meestal blijft Emma in Nederland om voor de planten te zorgen in Floors lege huis. Emma neemt er, na de breuk met haar vriend Paul, zelfs haar intrek wanneer Floor aan haar – naar wat later blijkt – allerlaatste reis begint. In de maanden na het schokkende bericht van Floors dood, begint Emma te beseffen dat zij in alle opzichten Floors plaats heeft ingenomen. Was dat soms Floors bedoeling? Wilde zij zo, bijna ongemerkt, wegglippen uit haar eigen leven? Of was haar dood toch een ongeluk? Om een antwoord op die vragen te krijgen, gaat Emma zelf op reis. Ze volgt, aan de hand van Floors reisnotities en brieven, nauwgezet haar spoor. Dat loopt door Australië, Nieuw Zeeland en Fiji.*

Zuiderkruis is een zeer leuk boek. De verschillende verhaallijnen in dit boek vullen elkaar mooi aan, zonder tot een volledig gesloten einde te komen. Alle informatie die door Pauline Slot wordt aangereikt moet in het hoofd van de lezer tot een samenhangend geheel worden. Het boek is bijzonder leesbaar, zonder té leesbaar te zijn,  en boeit tot het einde toe.

*Bron: Bol.com

Jessica Durlacher, “De dochter”

 Beoordeling: 2 sterren

Koop “De dochter” van Jessica Durlacher

Wanneer uitgever Max Schaap na vijftien jaar zijn vroegere vriendinnetje Sabine weer terugziet op een boekenbeurs in Frankfurt, is ze in het gezelschap van de oudere Amerikaanse studiobaas Sam Zaidenweber.
De gecompliceerde liefde tussen Max en Sabine laait weer op, al blijft de vraag waarom Sabine hem indertijd zo plotseling verliet een raadsel. Wanneer Max besluit het traumatische levensverhaal van Sam te publiceren komt er een tragedie aan het licht, die ook Sabines verleden in een nieuw perspectief plaatst en laat zien dat schuldgevoel tot veel kwaad kan leiden.*

Het boek van Jessica Durlacher leest als een soapserie met één verhaallijn. De spanningsboog is ellenlang opgerekt, je kunt best een paar stukken overslaan, zonder de verhaallijn kwijt te raken en onbewust weet je al wat er gaat gebeuren. Het verhaal in De dochter heeft genoeg in zich om tot een zeer spannende roman te worden, maar het is zo opgerekt dat het zijn spanning verliest.

Bron: Bol.com

Nijmegen Nieuws – 8 mei 2008

NIJMEGEN-Verschillende gemeenten in Nederland hebben op hun website applicaties om eenvoudig te ontdekken of inwoners recht hebben op een financiële bijdrage. D66 Nijmegen wil dit ook in Nijmegen mogelijk maken. De sociaal-liberalen hebben daartoe schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Wim Pelgrim, van de fractie D66 Nijmegen: “Nijmegen heeft al enkele initiatieven op dit gebied, onder andere de formulierenbrigade die mensen helpt met het aanvragen van subsidies. Maar, deze brigade is er alleen voor mensen met een inkomen tot 120% van het minimumloon. Toch gelden veel regelingen voor meer mensen, maar weten zij niet of zij hiervoor wel in aanmerking komen. Met een eenvoudige applicatie op de website kan de gemeente hen daar eenvoudig bij helpen en dat kan een goede aanvulling zijn op de formulierenbrigade.”

Bron:

Nijmegenonline.nl – 6 mei 2008

D66: online ontdekken of je recht hebt op een bijdrage

Verschillende gemeenten in Nederland hebben op hun website applicaties om eenvoudig te ontdekken of inwoners recht hebben op een financiële bijdrage. D66 Nijmegen wil dit ook in Nijmegen mogelijk maken. De sociaal-liberalen hebben daartoe schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Wim Pelgrim, van de fractie D66 Nijmegen: “Nijmegen heeft al enkele initiatieven op dit
gebied, onder andere de formulierenbrigade die mensen helpt met het aanvragen van
subsidies. Maar, deze brigade is er alleen voor mensen met een inkomen tot 120% van het minimumloon. Toch gelden veel regelingen voor meer mensen, maar weten zij niet of zij hiervoor wel in aanmerking komen. Met een eenvoudige applicatie op de website kan de gemeente hen daar eenvoudig bij helpen en dat kan een goede aanvulling zijn op de formulierenbrigade.”

Een voorbeeld van een dergelijke webapplicatie is De Geldzoeker van de gemeente Hengelo. Hierop vullen bezoekers anoniem gegevens in over hun inkomsten en leefsituatie, waarna het programma een overzicht geeft van de regelingen waar zij recht op hebben.

Een laagdrempelige site biedt grote voordelen. Wim Pelgrim hierover: “Veel mensen met bijvoorbeeld hoge kosten voor hun kinderen, moeten vaak een behoorlijke drempel over om om geld te vragen. Wanneer zij anoniem op internet kunnen zien of zij in aanmerking komen voor een regeling of subsidie, wordt een groot deel van die drempel weggenomen.”

Bron: http://www.nijmegenonline.nl/nieuws/d66-online-ontdekken-of-je-recht-hebt-op/