Mijn publicaties

  • W.G. Pelgrim, Salmiak. Uitvoering: R.K.S.G. De Grundel, 18 april 2000
  • W.G. Pelgrim, “Omtrent de pennenvrucht en het mensenkind”. In: Leydraden, nummer 52 (2003)
  • W.G. Pelgrim, “Elektriciteitscentrale Nijmegen” en “Den Haag CS”. In: De Uitvreter, jaargang 4, nummer 3 (2004)
  • W.G. Pelgrim, [Titelloos]. In: Idee; wetenschappelijk tijdschrift D66, jaargang 26, nummer 4 (2005).
  • W.G. Pelgrim, “Ontploffing in het bos”. In: Op Ruwe Planken, jaargang 5, nummer 1 (2005)
  • R. van der Schoor e.a., “Allemaal gekkenwerk; waanzin en melancholie in de Nederlandse literatuur van de negentiende en twintigste eeuw”. In: Parmentier, jaargang 15, nummer 3 (2006)
  • Bestuur D66 Nijmegen, Plan van aanpak ledenbenadering en ledenactivering, Nijmegen (2006)
  • Bestuur D66 Nijmegen, Evaluatie Plan van aanpak ledenbenadering en ledenactivering, Nijmegen (2007)
  • Mr. Hans van Mierlostichting, Concept Onderwijsvisie D66, Den Haag: D66, 24 oktober 2008
  • Mr. Hans van Mierlostichting, Onderwijsvisie, Den Haag: D66, 7 maart 2009
  • W.G. Pelgrim, Ledenbeleid binnen D66, ‘s-Hertogenbosch 2009
  • Mr. Hans van Mierlostichting, een zesjescultuur? verhoog de zes!, Den Haag: D66, december 2009
  • W.G. Pelgrim, 50.000 leden, 50% actief: het kan!, ‘s-Hertogenbosch, 2014
  • Diverse bijdragen aan Wikipedia: zie het overzicht.

Reacties zijn gesloten.