Speech nieuwjaarsborrel D66 ‘s-Hertogenbosch

Beste democraten, beste collega-politici, beste D66-vrienden uit de regio,

Als voorzitter van de afdeling wil ik u allen een prachtig 2016 wensen. Op zo’n moment kijk je als mens of organisatie terug op wat geweest is en vooruit naar wat kan komen. Dat wil ik ook kort met u doen. Maar voordat we bij allerlei politieke zaken stilstaan, moeten we eerst stilstaan bij wat wij als mensen meemaken. Want los van ons politieke werk of onze politieke hobby, maken we vooral in ons persoonlijk leven van alles mee: kinderen krijgen, verhuizen, samen gaan wonen, werkloos raken, scheiden of ernstig ziek worden. In bijzonder wil ik stilstaan bij het overlijden van Leo Markensteijn afgelopen dinsdag. Het eerste raadslid van D66 in Rosmalen, betrokken inwoner van onze gemeente, actief bij onder andere FC Den Bosch en de Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies. Wij wensen zijn familie, vrienden en bekenden veel sterkte bij dit verlies.

Maar als we als D66 terugkijken en vooruitkijken zien we de eerste verjaardag van de huidige coalitie op ons afkomen op 27 januari. Een jaar geleden zaten we rond de onderhandelingstafel, nu kunnen we de eerste successen vieren: de Graduate School en een proces rond het inrichten van het AZC waarbij burgers vanaf het begin nauw betrokken waren. Andere politiek die vooruit kijkt met de inwoners van onze dorpen, kernen en stad.

Maar voor 2016 hebben we nog veel moois om op vooruit te blikken: er komt een jaar op ons af waarin de fractie en wethouder in de raad nog het nodige voor elkaar te boksen hebben, maar ook de energie en ruimte hebben ons programma verder te realiseren. Met een vernieuwd bestuur werken we aan een professionelere afdeling en zetten we de eerste stappen richting de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en met de meer dan 50 actieve leden van onze afdeling gaan we diverse inhoudelijke thema’s ontwikkelen.

Enkele concrete punten: in het komende jaar komt het eerste D66-magazine uit voor onze afdeling. Camille en René zijn hier hard mee aan de slag en de eerste proefversies zien er erg mooi uit. Met het bestuur gaan we weer ledenactiviteiten opzetten zodat de vele nieuwe gezichten die we de laatste maanden hebben gezien een plek kunnen vinden binnen D66. Verder zetten we samen met D66 landelijk in op ledenwerving: stemt iemand in jouw omgeving D66, waarom vraag je niet of diegene ook lid wordt? In april stemt Nederland over het verdrag tussen de EU en de Oekraïne. D66 grijpt deze kans aan om de kracht van Europa te laten zien: economisch is de Oekraïne een sterke handelspartner, samenwerking met Europa zorgt voor politieke stabiliteit in de regio en het versterkt de rechtstaat binnen de Oekraïne.

Mooie maanden wachten ons als D66. Ik wens dat u ook persoonlijk mooie maanden en een mooi jaar te wachten staat. Proost op een mooi 2016!

(Deze tekst is ook uitgesproken bij de nieuwjaarsborrel van D66 ‘s-Hertogenbosch op 8 januari 2016)

Fijne feestdagen!

Ik wens iedereen gezellige feestdagen toe!

Column – Nieuwe energie!

‘s-Hertogenbosch wil in 2050 klimaatneutraal zijn: een mooie doelstelling om met nieuwe energie en zonder negatieve invloed op ons klimaat te willen werken. En dat onderwerp is niet alleen lokaal interessant, maar ook internationaal aan de vooravond van de klimaattop in Parijs. Daar worden langetermijndoelstellingen vastgesteld voor een duurzame samenleving.

Op 28 november stond D66 ‘s-Hertogenbosch in Hintham op straat om mensen te spreken over windmolens: nieuwe energie voor onze gemeente. D66 ‘s-Hertogenbosch wil namelijk graag weten wat inwoners vinden van het plaatsen van windmolens op het industrieterrein De Brand II. D66 stond op hetzelfde moment ook in Berlicum over hetzelfde onderwerp. Van de 40 ondervraagden in Berlicum gaf 90% aan dat windmolens nodig zijn en ruim 50% vindt ze ook nog eens mooi!

Maar ook de vereniging D66 ziet veel nieuwe energie opborrelen. Diverse aspirant-bestuursleden melden zich op basis van onze vacatures, de themagroepen beginnen hun draai te vinden, maar zoeken ook nog nieuwe energie en er gebeurt ontzettend veel. Een kleine opsomming: Landelijk Congres, De Borrel DB66, bijeenkomst over de begroting, bijeenkomst met de voorzitters van D66-afdelingen uit Noord-Oost-Brabant, een bestuursbijeenkomst voor heel Brabant en de reeds genoemde straatactie.

Bruis jij nou ook van de energie en wil je graag energie krijgen van alle D66’ers om je heen? Kijk dan ook nog eens bij onze vacatures of kom kennismaken op vrijdag 4 december bij onze volgende borrel!

 

Column – Samen naar het partijcongres!

Sinds ik in 2003 lid werd van D66, heb ik bijna alle partijcongressen bezocht. De enkele die ik gemist heb, kan ik concreet benoemen. Rotterdam 2012 kan ik mij vooral herinneren: dat was het congres op de dag dat het Catshuis-overleg klapte. Wat baalde ik dat ik er niet bij was in Rotterdam, maar het was voor een goed doel: ik kreeg de openingsdans voor mijn huwelijk aangeleerd in onze keuken. Tussen de rumbapassen door keek ik veel op Twitter om er toch nog wat van mee te krijgen.

Maar ik herinner me ook nog goed mijn eerste congres: ik was net 19, een maand of drie lid, toen in mei het congres in Rotterdam gehouden werd. Voor het eerst ging ik naar een congres, voor het eerst alleen naar Rotterdam en ik voelde me al snel deel van het geheel dat D66 heet. En dat is het gevoel dat ik vanaf het begin af aan heb gehad bij partijcongressen: daar wil je bij zijn. Daar komt jouw vereniging, jouw club samen; daar ontmoet je bekenden en gelijkgestemden; daar geniet je én leer je van elkaar.

Maar een congres blijft toch ook een ledenvergadering, waar organisatorische zaken en de beïnvloeding van de Tweede Kamerfractie via moties veel tijd vergt. Waar vergadertijgers de microfoons bewonen. Het zoeken van een balans tussen interessante inhoudelijke onderdelen, gedegen besluitvorming en amusement en ontmoeting blijft een zoektocht die al zeker mijn bijna 13 jaren lidmaatschap en nog veel langer duurt.

31 oktober is het weer zo ver: in Amsterdam, in de Beurs van Berlage congresseert D66. Het belooft een mooi programma te worden met de resolutie De familie van nu, discussie over o.a. TTIP en Alexander de Croo, vice-premier en minister van België speecht. Het leukste is samen naar een congres te gaan? Wilt u mee, reis dan met ons mee per trein. Via voorzitter apenstaartje d66shertogenbosch.nl kunt u zich aanmelden.

Column – Word lid van Europese partij ALDE

https://i2.wp.com/vlaardingen.d66.nl/content/uploads/sites/255/2014/01/logo1.jpg?resize=250%2C145&ssl=1Wie lid is van D66, is lid van een pro-Europese partij. D66 wil een beter Europa, niet automatisch meer of minder. En om die idealen te verwezenlijken is D66 aangesloten bij de fractie ALDE (Alliantie van Liberalen en Democraten in Europa). Onder aanvoering van Guy Verhofstadt strijdt ALDE voor een concurrerende groene economie, mensenrechten en een democratisch Europa.

Maar u kunt sinds een paar jaar ook direct lid worden van ALDE: het individual membership. Voor 20 euro per jaar bent u direct betrokken bij de Europese politiek. Op dit moment wordt binnen ALDE hard gewerkt aan het neerzetten van een organisatie: themagroepen, online contact met leden door heel Europa via Slack en allerlei bijeenkomsten in Nederland en op de grens met Duitsland en België.

Als voorzitter van de lokale afdeling van D66 in ’s-Hertogenbosch weet ik dat niet iedereen lid wordt vanwege de Graduate School, groene inpassing van het Transferium-West of een transparante Kring Vrienden. Met Matthijs van Miltenburg uit ’s-Hertogenbosch als fractielid van D66 in Brussel heeft onze afdeling al een bijzondere verbinding met Europa. Die verbinding versterk ik graag met u.

 

Deze column is eerder gepubliceerd op www.d66shertogenbosch.nl.

Column – Reces: dan zit je stil?

https://i2.wp.com/vlaardingen.d66.nl/content/uploads/sites/255/2014/01/logo1.jpg?resize=250%2C145&ssl=1In de zomer ligt de politiek twee maanden stil. Net als in het onderwijs. Ik ben in beide actief, dus ik heb de afgelopen twee maanden op het strand gelegen of weer eens kennisgemaakt met mijn kinderen zoals politici graag doen. Deels klopt dat, maar grotendeels niet.

Het beleidsplan, het huishoudelijk reglement, het contact met de voorzitters uit van de buurafdeling en in de regio, contact met de wethouder, fractievoorzitter, uitzoeken en bijlezen van het archief van de afdeling, het voorbereiden van het nieuwe literatuurprogramma, planning van vwo 5, lesplanning voor de eerste periode, boeken lezen: je doet heel wat in zo’n reces.

Toch is een reces of zomervakantie een prettige tijd om alles even op een rijtje te krijgen. Politiek heeft iets onvoorspelbaars: op allerlei momenten veranderen de prioriteiten, moet de aandacht volledig naar een gevallen kabinet, een campagne, een onderwerp zoals het Theater aan de Parade, het puthuis of een brug zo links of rechts.

Ook kun je mooi vooruitkijken naar het politieke jaar dat voor je ligt: een jaar waarin de gemeente voor een spannende bezuinigingsopdracht heeft liggen. Een grote verantwoordelijkheid voor het college en de raad om daar op gepaste wijze invulling aan te geven. Maar ook voor het invullen van onderwerpen uit het collegeakkoord als de Graduate School en het Kenniscentrum in het Paleiskwartier.

Bestuurlijk een jaar waarin het activeren van leden, het invullen van onze themagroepen en het uitzetten van bestuurlijk beleid. Wanneer we dan september 2016 schrijven komt de afdeling alweer in een heel andere fase terecht: dan gaat het bestuur de eerste stappen zetten op weg naar de voorbereidingen van de verkiezingen in 2018, waarvoor in januari 2017 de eerste knopen worden doorgehakt. Een druk jaar wacht ons (zoals altijd), dus kom meedoen!

Deze column is eerder geplaatst op www.d66shertogenbosch.nl.

Column: Voor en achter de schermen

stock-footage-theater-red-curtain-and-spotlightDeze column werd ook geplaatst op https://shertogenbosch.d66.nl/2015/05/30/voor-en-achter-de-schermen/

De afgelopen week werden de twee nieuwe theaterontwerpen gepresenteerd. Wat achter de schermen werd voorbereid, kwam in de spotlight te staan. Twee mooie ontwerpen, waarbij ik wel een duidelijke voorkeur al heb uitgesproken. En ook het nieuwe theaterprogramma voor het seizoen 2015-2016 werd onlangs gepresenteerd: achter de schermen keihard aan gewerkt en op kortere of langere termijn voor de schermen te zien. Dat wordt volgend jaar hopelijk weer smullen, maar 2 juni eerst Pieter Derks.

Die theatermetafoor geldt ook voor de zaken waar het bestuur van D66 ’s-Hertogenbosch aan werkt. De nieuwe structuur is op de laatste afdelingsvergadering in de spotlight geplaatst, maar komt met name op 9 juni in de volle schijnwerpers. We starten dan de themagroepen en zorgen daarmee voor inhoudelijke discussie en samenwerking in de afdeling. Ruim 40 mensen hebben zich al aangemeld, maar wilt u actief worden, dan kan dat natuurlijk nog steeds viathemagroepend66ht@gmail.com.

Daarnaast werkt het bestuur op dit moment achter de schermen nog aan diverse andere zaken voor de toekomst. Tot de zomer wordt gewerkt aan een beleidsplan tot 2018, via diverse wegen worden leden opgeroepen voor de bijeenkomst op 9 juni en we zoeken bovendien versterking voor verschillende vacatures. Kortom: voor en achter de schermen gebeurt er een heleboel bij D66 ’s-Hertogenbosch. Nog geen lid? Doe mee!

Fijne feestdagen!

Bassie en Adriaan en James Bond

Bassie en AdriaanHet klinkt als een rare combinatie James Bond en Bassie en Adriaan. Toch heb ik na het kijken van alle Bondfilms en het bekijken van de oude (jaren ’70 en ’80) avonturen van Bassie en Adriaan wel het één en ander over deze twee reeksen te melden. Maar eerst mijn oordeel over Bassie en Adriaan.

 

De  7 oude series

De plaaggeest heeft mij altijd het minste aangesproken. Hij is nauwelijks uitgezonden toen ik jong was en daardoor heb ik er minder emotie bij. Ook bij het herkijken vond ik deze het minst leuk: de serie is meer slapstick en clownsact, dan een avontuur en mist ook de nodige coherentie. Het tweede avontuurHet geheim van de sleutel, is het begin van de traditionele Bassie en Adriaan met de typische boeven en andere elementen. Dat wordt in De diamant doorgezet met nagenoeg dezelfde bezetting. Beide series kan ik me goed herinneren, vooral de verkleedpartij in De diamant. Ik voelde destijds erg mee met onze helden en ik snap nu nog steeds goed hoe dat in dit verhaal wordt gedaan.
Daarna lijkt er wat overmoed in de makers te varen: er komt een nieuwe boef, De huilende professor, ineens moeten Bassie en Adriaan naar het buitenland, maar het verhaal is minder samenhangend en het exotische zingt deze serie wat los van de stevige basis. In Het geheim van de schatkaart gaan Bassie en Adriaan weer naar Lanzarote, maar de basis voor het verhaal ligt in Nederland, met de boeven en een verhaal met een logische basis om naar het buitenland te gaan.
Pas bij de De verdwenen kroon keren Bassie en Adriaan weer helemaal terug bij de basis uit De sleutel en De diamant. De verzonken stad combineert uiteindelijk de traditie en het reizen op een mooie manier. Leuk detail is dat men in 1989 uit moest leggen wat een fax is en dat ik dat nu aan veel leerlingen weer moet, maar dan omdat de tijd van de fax voorbij is. Deze laatste is wat mij betreft dan ook de beste Bassie en Adriaan.

De jaren ’90-series kregen een wat andere opzet vanwege de geheimzinnige opdrachtgever die in beide series een rol speelt en de grotere nadruk op educatie. Bassie en Adriaan slaan meer aan het puzzelen en hoewel ze ook hier door de boeven, die vooral vanuit wraakzucht en minder vanuit hebzucht handelen, worden achternagezeten, speelt dat op een ander vlak een rol.

En James Bond dan?

James BondBij het zien van Bassie en Adriaan viel mij op dat deze serie veel overeenkomsten vertoont met James Bond. Ik vraag me zelfs hardop af of Bas en Aad niet zelf ook fan zijn van de films over 007. Niet alleen komen spionnen expliciet voor in de serie De huilende professor, ook diverse elementen komen in beide voor.

Allereerst strijden zowel Bond als Bassie en Adriaan tegen boeven met overduidelijke boeventronies. Rare trekjes, rare pakjes, de boeven zijn duidelijk als boeven herkenbaar. Vergelijk bijvoorbeeld Jaws (James Bond) met B100 (Bassie en Adriaan).
Ook gebruiken beide series vooruitstrevende technische snufjes om de strijd met het kwaad aan te binden. Afluisteraparatuur, computers; in Bassie en Adriaan komt het vanaf begin jaren ’80 voor, bij James Bond uiteraard nog veel eerder. Maar in veel andere kinderprogramma’s uit die tijd zoals Buurman Bolle en de Familie Knots spelen dat soort zaken nauwelijks of niet een rol.
Verder achtervolgen goed en kwaad elkaar regelmatig in beide reeksen. Dat gebeurt zowel door 007 als door de clown en acrobaat per auto, boot, vliegtuig, helikopter, duikapparatuur en (water)ski’s. Die achtervolgingen vinden op allerlei locaties plaats, ook exotische zoals een vulkanisch meer (Huilende professor, vergelijk dit met You only live twice).
Ten slotte komt de rolverdeling aardig overeen. Waar James Bond een vaak dommig meisje meekrijgt om hem te ondersteunen, heeft Adriaan Bassie om hem te assisteren.

Bassie en Adriaan lijkt schatplichtig aan de boeken van Ian Flemming en de daarvan afgeleide filmreeks. Niemand die wat met deze observaties kan, maar het was een leuke aanleiding om eens over Bassie en Adriaan te schrijven.

5 decades of Bond

James BondToen ik vorig jaar met Kerstmis alle James Bond-films op dvd kreeg van Jessie ben ik vrij snel begonnen deze te kijken. De afgelopen maanden verscheen er elke twee weken een recensie over deze films. En bij mijn vertrek op het Canisius College kreeg ik van mijn sectiegenoten ook Never say never again. Ik heb dus alle Bonds in het afgelopen jaar gezien en besproken.

Wat heeft mij dat geleerd, wat kan ik zeggen over 50 jaar James Bond? Bovenal dat ik een Bond-fan ben. Ik vind (op één na) alle films minstens vermakelijk en de meeste zelfs erg leuk tot briljant.

Daarnaast zijn de makers van deze films erg fan van achtervolgingen door de sneeuw. De diverse 007’s hebben regelmatig op de ski’s gestaan. Ik heb daarvan ook meerdere keren melding gemaakt (1, 2, 3, 4). Dat wordt op een gegeven moment bijna een soort running gag.

De beste?

Welke films vind ik nou het beste? En wat vind ik belangrijk in een Bond. De beste films zijn (in chronologische volgorde) You only live twice, The man with the golden gun, Octopussy, The living daylights en Goldeneye. Daarin komt duidelijk mij voorkeur voor Roger Moore naar voren: drie van de zes vijfsterrenfilms tonen hem in de rol van 007. Toch zijn deze films ook divers: grote gevechten (You only live twice) of juist één tegen één (The man with the golden gun), modern (Skyfall) of juist oud (You only live twice). Wel valt op dat de eerste of de laatste film met een bepaalde acteur er vaak tussen zit (4 van de zes). Of dat wat zegt, geen idee.

Daarnaast zie je in de films die ik minder waardeer dat deze vaak een zwakker verhaal (Diamonds are forever, Moonraker, Quantum of solace), idiote locaties (Moonraker en Die another day) en een zekere saaiheid (Casino RoyaleDr. No) hebben.

De ranking

Sluiten we af met de ranking. Alle Bonds van top naar flop:

Skyfall
The man with the golden gun
Goldeneye
The living daylights
Octopussy
You only live twice

From Russia with love
For your eyes only
Tomorrow never dies
The world is not enough
Goldfinger
A view to a kill
The spy who loved me
Live and let die
Thunderball

On her majesty’s secret service
Die another day
Moonraker
Dr. No
Diamonds are forever
Casino Royale

Quantum of solace

Never say never again